Protetyka to dział stomatologii zajmujący się odbudową zniszczonych części pojedynczych zębów oraz odtwarzaniem zębów utraconych z powodu nieleczonej próchnicy, chorób przyzębia, czy urazu.

W sytuacji, gdy rozmiar zniszczenia zęba jest tak duży, że wykonanie wypełnienia jest niemożliwe lub nieracjonalne, proponowanym rozwiązaniem są wkłady koronowe, nakłady, licówki,korony lub implanty. Przy znacznym zniszczeniu korony zęba lub przy całkowitej jej utracie i jednoczesnym zachowaniu korzenia można wykonać wkład koronowo-korzeniowy lub dostosować odpowiedni ćwiek do kanału korzeniowego. Stanowią one podbudowę dla korony protetycznej, która ma wielkość, kształt i kolor utraconej korony naturalnej.

Odbudowa zębów utraconych w całości wraz z korzeniem zależy od rozmieszczenia zębów zachowanych i ich osadzenia w kości. Można tu, w zależności od sytuacji wykonać mosty lub protezy ruchome różnej konstrukcji.

Szczególnym rodzajem braku uzębienia jest bezzębie, czyli brak wszystkich zębów górnych lub/i dolnych. W tej sytuacji rozwiązaniem są protezy całkowite (tradycyjne ruchome) lub osadzane na różnego rodzaju wszczepach filarowych (implantach).